Genoprettende Praksis

 

På Arbejdspladsen

 

Er du leder og kunne du tænke dig, at dine medarbejdere selv tog fat i deres konflikter og fandt gode veje frem?

Uløste konflikter er en af årsagerne til stress som bliver en personlig konsekvens - men dybbest set er det et symptom

på et team som ikke passer på hinanden, hvor der er, mere eller mindre, synlige konflikter.

 Skal vi gøre noget

ved årsagen?

Genoprettende praksis /Restorative Practices/ arbejder med at forebygge konflikter og håndtere dem

 

To vigtige værdier er

inklusion og medbestemmelse:

 

- alle de involverede er med til at aftale, hvordan et

møde skal foregå

- mødet inkluderer alle, som er involverede

- de involverede er med til at aftale en handlingsplan

 

Genoprettende praksis /Restorative Practices/ arbejder med at forebygge konflikter og håndtere dem

 

To vigtige værdier er

inklusion og medbestemmelse:

 

- alle de involverede er med til at aftale, hvordan et

møde skal foregå

- mødet inkluderer alle, som er involverede

- de involverede er med til at aftale en handlingsplan